Call for Abstracts

  • Opening day
  • Submission deadline

Referentiem lūgums:
- Aizpildīt laukus, kuri ir atzīmēti ar sarkano zvaigznīti;
- Aizpildīt latviešu valodā.

The call for abstracts is closed.