Contribution List

12 / 12
Baiba Holma (Latvijas Universitāte)
3/18/22, 10:00 AM
Bibliotēkzinātne un informācijas zinātne
Oral presentation
Viesturs Zanders (Latvijas Universitāte)
3/18/22, 10:20 AM
Bibliotēkzinātne un informācijas zinātne
Oral presentation
Daina Pakalna (Latvijas Universitāte)
3/18/22, 10:40 AM
Bibliotēkzinātne un informācijas zinātne
Oral presentation
Santa Darge (Latvijas Universitāte)
3/18/22, 11:00 AM
Bibliotēkzinātne un informācijas zinātne
Oral presentation
Baiba Ivane (Latvijas Universitāte)
3/18/22, 11:20 AM
Bibliotēkzinātne un informācijas zinātne
Oral presentation
Sandra Cirule (Latvijas Universitāte)
3/18/22, 1:00 PM
Bibliotēkzinātne un informācijas zinātne
Oral presentation
Marika Kupce (Latvijas Universitātes Bibliotēka)
3/18/22, 1:20 PM
Bibliotēkzinātne un informācijas zinātne
Oral presentation
Agra Some (Latvijas Universitātes Bibliotēka)
3/18/22, 1:40 PM
Bibliotēkzinātne un informācijas zinātne
Oral presentation
Ilga Mantiniece (Latvijas Universitātes Bibliotēka)
3/18/22, 2:00 PM
Bibliotēkzinātne un informācijas zinātne
Oral presentation