LV: Sekcijas sēde veltīta aktuālām problēmām un to risināšanas metodēm, kuru pamatu veido uz nestriktās loģikas balstītas matemātiskās struktūras.

ENG: The session is devoted to mathematical structures based on fuzzy logic and their applications for the development of problem-oriented approaches and methods.

Valoda/Language: Latviešu & English

Vadītāji/Chairs: prof. Svetlana Asmuss, doc. (assist. prof.) Olga Grigorenko

Starts
Ends
Europe/Riga
Klātienē
Zinātņu māja / House of Science
Jelgavas iela 3 / Jelgavas Street 3 301. auditorija / Auditorium 301
Go to map