Call for Abstracts

  • Opening day
  • Submission deadline

You are encouraged to submit abstracts of your presentations to the session
of the 80th International Scientific conference of the University of Latvia, entitled "Pre-Quaternary deposits, processes, organisms and climate". The session will take place at 2nd of February 2022 using Zoom platform. This session is organized by the Chair of Bedrock Geology of FGES, UL.
Esiet laipni aicināti piedalīties LU 80. Starptautiskajā konferencē un iesniegt Jūsu ziņojuma kopsavilkumu sesijai "Pirmskvartāra nogulumi, procesi, organismi un klimats". Sēde tiek plānota 2022. gada 2. februārī, attālināti, izmantojot Zoom platformu. Sekcijas darbu organizē LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Pamatiežu ģeoloģijas katedra.

The call for abstracts is closed.