January 26, 2022
Conference
Europe/Riga timezone
Welcome!

Scientific Committee

Scientific Committee

Signe Bāliņa, Dr. Oec., prof. Latvijas Universitātes (LU) Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte, LU Inovāciju centra direktore, Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) prezidente

Inguna Ebela, PhD, MD, asoc. prof. Latvijas Universitātes Medicīnas Fakultāte

Ilze Grope, Dr. Med., Rīgas Stradiņa universitātes Tālākizglītības fakultātes dekāne, pediatrijas katedras profesore, Latvijas Pediatru asociācijas prezidente

Valdis Segliņš, Dr. geol., prof. LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, LU prorektors dabas, tehnoloģiju un medicīnas zinātņu jomā.