The impact of COVID-19 on children: rights and responsibilities

Europe/Riga
Online (Conference)

Online

Conference

Indra Trofimovica (The University of Latvia)
Description

The aim of the conference is to aid in the protection of the development of children against the harm caused by pandemics. During the fight against the COVID-19 pandemic, several countries have not evaluated the effect of the decisions made on children, therefore ignoring a major principle of the UN Convention on the Rights of the Child - the prioritisation of the interests of the child over those of other groups in society.


In Latvia neither the parliament, nor executive bodies have created a multidisciplinary academic team of researchers in order to draft a strategy to protect children from pandemics and the ensuing consequences in the fields of education, healthcare and those related to the prolonged returning of loans.
Society must become aware of the consequences of the COVID-19 pandemic on the quality of the education, healthcare and economics pertatining to the child, in order to understand how to proceed correctly in the future.


Further harm caused by the COVID-19 pandemic to children must be stopped.
For this to be possible, society must have access to comprehensive and trustworthy information. In such extraordinary circumstances only experts recognized in the academic and research field can provide trustworthy recommendations, justifying them only with evidence-based studies.


Since the second half of 2019 a large amount of experience has been ammassed regarding the effect of the COVID-19 pandemic on children. During the conference researchers and lecturers from the University of Latvia, „Latvian Protect the Children”, the Latvian Pediatric Association as well as the colleagues from other countries will share their experience and the latest discoveries on this topic.

Referring to the epidemiological situation, the conference will be held remotely.

The Conference recording is available here: https://youtu.be/L57kInwk9H0

A Conference transcript with Russian translation is available here:  https://youtu.be/D8iUC--bv1I
 
Prof. Shai Aškenazi presentation in English: https://youtu.be/7_nSx8Zc-20
______________________________________________________________________________________________

 

Latvijas Universitātes, biedrības Glābiet bērnus – sabiedriskais tiesībsargs partnerībā ar Latvijas Pediatru asociāciju rīkotā

Starptautiska zinātniska konference „Covid -19 ietekme uz bērniem, tiesības un atbildība.”

2022. gada 26. Janvārī pl.14:00, Alfa auditorijā, Jelgavas ielā 3 Rīgā, Latvijā.

Konferences virsmērķis ir turpmāk pasargāt bērnus no kaitējuma normālai attīstībai, ko nodara pandēmijas.Vairākās valstīs cīņā ar pandēmiju valdība nav izvērtējusi lēmumu ietekmi uz bērniem, tādējādi ignorējot ANO Bērnu tiesību konvencijas  normu par bērnu interešu  absolūtu prioritāti iepretim jebkuras citas sabiedrības  grupas interesēm.

Arī Latvijā ne parlaments , ne izpildvara nav izveidojuši daudznozaru akadēmisku zinātnieku komandu, lai izstrādātu stratēģiju bērnu pasargāšanai no pandēmiju ietekmes sekām izglītībā, veselības aprūpē un ilgstošā valsts parādu atmaksāšanā.

Sabiedrībai ir jāapzinās sekas, ko covid nodara bērnu izglītības, veselības, ekonomiskā stāvokļa kvalitātei, lai saprastu , kā pareizāk rīkoties turpmāk.

Turpmāks covid kaitējums bērniem ir jāaptur.

Lai to spētu, sabiedrības rīcībā jābūt pilnīgai un uzticamai informācijai. Vienīgi akadēmiskajā un pētnieku vidē atzīti speciālisti var sniegt uzticamus ieteikumus,  ko pamato tikai un vienīgi ar zinātniskos pētījumos balstītiem  pierādījumiem.

Par covid ietekmi uz bērniem kopš 2019. gadanogales uzkrājusies ievērojama pieredze un tajā un jaunākajos atklājumos dalīsies Latvijas Universitātes, biedrības „Glābiet bērnus  - sabiedriskais tiesībsargs” un Latvijas pediatru asociācijas pētnieki un mācībspēki kā arī ārvalstu kolēģi.

Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī, konference notiks attālināti.

 

Konferences ierakstu varat skatīties šeit: https://youtu.be/L57kInwk9H0

Ieraksts ar krievu valodas tulkojumu ir pieejams te: https://youtu.be/D8iUC--bv1I

Profesora Shai Aškenazi referāts angliski: https://youtu.be/7_nSx8Zc-20

 

Participants
 • -Selga -Dziļuma
 • Adīne Kaņepa
 • Aelita Plinta
 • Agate Jarmakoviča
 • Agita Gailīte
 • Agita Gulbe
 • AGITA MEDNE
 • Agnese Aspere
 • Agnese Grinēviča
 • AGNESE KALNIŅA
 • Agnese Rudzite
 • Agnese Rumkovska
 • Agnese Tarasova
 • Aija Briška
 • Aija Endele
 • Aina Garkuša
 • Aiva Lībere
 • Aivars Egle
 • Aksana Utenkova
 • Aleksandra Rudzāte
 • Aleksandrs Papsujevics
 • Alise Jakovleva
 • Alise Jermaka
 • Alise Kitija Rūtiņa
 • Alise Purviņa
 • Alise Skoromka
 • Alise Smehova
 • Alla Lalusa
 • Alla Popova
 • Alīna Kuprjašova
 • Anastasija Kaceviča
 • Anastasija Toprina
 • Anda Balode
 • Anda Martinsone
 • Andis Arbidāns
 • Andrejs Ščegoļevs
 • Anete Ašmane
 • Anete Olava
 • Anete Šperberga
 • Anita Berķe
 • Anita Jagmane
 • Anita Pastare
 • Anita Salnāja
 • Anna Armane
 • Anna Birka
 • Anna Fedoulova
 • Anna Garbuza
 • Anna Kobenko
 • Anna Kvetkovska
 • ANNA PIEBALGA
 • Anna Rudzroga-Streiča
 • Anna Zakajeva
 • Arija Martukāne
 • Arnita Tomiņa
 • Arta Miška
 • ARTA PAVLOVA
 • Arta Rūdolfa
 • Arta Zverova
 • Artis Žeigurs
 • ASTRA MUDRIJA
 • Astra Zviedre
 • Astrida Marčenoka
 • ASTRĪDA DZIRNIECE
 • Ausma Zariņa
 • Baiba Eglite
 • BAIBA KALNINA
 • Baiba Krauze
 • Baiba Martinsone
 • Baiba Nagle-Baranova
 • Baiba Tribisa
 • Betija Zoltnere
 • Biruta Sakse
 • Brigita Vesele
 • Dace Bičkovska
 • Dace Cibule
 • Dace Gardovska
 • Dace Grauda
 • Dace Kārkliņa
 • Dace Lule
 • DACE MELDERE
 • Dace Ozoliņa
 • Dace Rukmane
 • Dace Spridzāne
 • Dace Tēberga
 • DACE ZEPA
 • Dacite Bekere
 • Daiga Broka
 • Daina Dziļuma
 • Daina Eglīte
 • Daina Kalniņa
 • DAINA KURBANOVA
 • DAIRA BRENČA
 • Daniela Melberga
 • Danute Razuka-Ebela
 • Darta Geizane
 • Derkaca Svetlana
 • Diana Rudusane
 • Didzis Staris
 • Dina Savicka
 • Dins Mironovs
 • Dita Gaidule-Logina
 • Dita Poševa
 • Diāna Dievapēda
 • Diāna Eižvertiņa
 • Dzintra Liepiņa
 • Dženifera Kerubiņa Ļesņevska
 • Edgars Mednis
 • Edīte Sarva
 • Edīte Urbanoviča
 • Egija Blaua
 • Egils Maulins
 • Elita Arbidāne
 • Elita Grunda
 • Elita Uzulēna
 • Elizabete Andersone-Trēziņa
 • Ella Šatalova
 • Elvira Smirnova
 • Elīna Akmeņlauka
 • Elīna Kviese
 • Elīna Pinto
 • Erita Krēmere
 • Estere Enija Draveniece
 • Eva Jurčenko
 • Eva Krasovska
 • Everita Evertovska
 • Evija Rudzite
 • Evija Šnē
 • Evita Bistrova
 • Evita Dakse
 • Evita Kuzņecova
 • Evita Līva
 • Gaļina Oleinikova
 • Gaļina Zaharova
 • Ginta Jansone
 • Ginta Kronberga
 • Ginta Sviklāne
 • Gita Grīvińa
 • Gita Lodziņa
 • Gita Strazdiņa
 • Guna Caune
 • Guna Deksne
 • Guna Vejina
 • Gunda Šmite
 • Gundega Lasmane
 • Gunita Celma
 • Gunita Ozola
 • Gunta Cīrule
 • Gunta Freimane
 • Gunta Kalvīte
 • Gunta Līce
 • Gunta Užāne
 • Gunta Zirnite
 • Halina Ivanovska
 • Ieva Aveniņa
 • Ieva Kudiņa
 • Ieva Lange
 • Ieva Medisa
 • Ieva Melišus
 • Ieva Palma
 • IEVA PRIEDNIECE
 • Ieva Reinholde
 • Ieva Safranova
 • Ieva Siliņa
 • Ieva Skubina
 • ieva sīle
 • Ieva Tauniņa
 • Ieva Šlēziņa
 • Ieva Štrauhmane-Brence
 • Ilga Nagle
 • Ilga Ozola
 • Ilona Balode
 • Ilona Bulāne
 • Ilona Vārpa
 • Ilva Daugule
 • Ilva Struve-Kere
 • Ilze Cirseniece
 • Ilze Dambe
 • Ilze Fogele
 • Ilze Geste
 • Ilze Grope
 • Ilze Ikstena
 • Ilze Kurme
 • Ilze Kuļikovska
 • Ilze Lutere
 • Ilze Mezinska
 • Ilze Rudzīte
 • Ilze Strēle
 • Ilze Trapenciere
 • Ilze Tāse
 • Ilze Ušacka
 • Ina Mortukāne
 • Ina Plotko
 • Inara Busmane
 • Inara Lismane
 • Indra Trofimovica
 • Inese Daukšte
 • Inese Dobele
 • Inese Medvecka
 • Inese Pabērza
 • Inese Platpīre
 • Inese Tīģere
 • Inese Vispoļska
 • Ineta Grantiņa
 • Ineta Jasone
 • Ineta Pūtele
 • Ineta Raga
 • Inga Burve
 • Inga Deksne
 • Inga Grunte
 • Inga Kovalova
 • Inga Kovalova
 • Inga Kozlova
 • Inga Novikova
 • Inga Petermane
 • Inga Smirnova
 • Inga Strazda
 • Inga Treikale
 • Inga Zandersone
 • Inga Ziemele
 • Inga Zvirbule
 • Inga Ābola-Martukāne
 • Ingrida Rumba-Rozenfelde
 • Ingrīda Grišāne
 • Ingrīda Kužniece
 • Ingrīda Pučeta
 • Inguna Auptmane
 • Inguna Ebela
 • Inna Jurševica
 • Inna Papsujeviča
 • Inta Vaivode
 • INTA ZIEDIŅA
 • Ināra Raumane
 • Irena Moreino
 • Irina Simonova
 • Irina Ugorenko
 • Irina Zivicka
 • Irina Šarikova
 • Irisa Zīle-Velika
 • Irēna Barščevska
 • Irēna Serafimoviča
 • Iveta Dzivite-Krisane
 • Iveta Gredzena
 • Ivita Arbidāne
 • Jana Gutkina
 • Jana Horošilova
 • Jana Purklāva
 • Jana Saulīte
 • Jana Stuģe
 • Janis Vilkaste
 • Janis Zviedris
 • Jegermane Lelde
 • Jekaterina Kozačenko
 • Jekaterina Romanova
 • Jekaterīna More-Jaroslavceva
 • Jelena Kedrova
 • Jelena Vingre
 • Jevgenija Sobolevska
 • Jevgenijs Iznovs
 • Jevgēnija Livdāne
 • Jeļena Kudrjavceva
 • Jeļena Sargsjane
 • Jolanta Semjonova
 • Jolanta Skrule
 • Jolanta Valpētere
 • Jūlija Baroņenko
 • Jūlija Karnīte
 • Jūlija Žavoronkova
 • Karina Palkova
 • Karina Ploka
 • Karīna Ostrovska
 • KONSTANTĪNS KREIŠMANIS
 • Krista Lumane
 • Krista Rakeviča
 • Krista Roze
 • Kristaps Mālers
 • Kristine Liepina
 • Kristine Matisone
 • Kristiāna Linde
 • Kristīna Urbanoviča
 • Kristīne Gūtmane
 • Kristīne Jansone-Putene
 • Kristīne Riemere
 • Kristīne Rosicka
 • Kristīne Stuģe
 • Kristīne Tipāne
 • Kristīne Šmite
 • Laila Dembovska
 • Laila Grāvere
 • Laila Henzele
 • Laila Ozoliņa
 • Laila Vaivode
 • Laima Jansone
 • Laima Upeniece
 • Laube Māra
 • Lauma Kaviere
 • Laura Rozentāle
 • Laura Zukovska-Supe
 • Lelde Gaspersone
 • Lelde Kokaine
 • Lidija Zvirbule
 • Liene Dišlere
 • Liene Nikolajeva
 • Liene Salmina
 • Liene Smane
 • Liene Švēde
 • Liga Kaufmane
 • Liga Laizāne
 • Lija Makare
 • Lilija Titova
 • Linda Hanzena
 • Linda Jēkule
 • Linda Kaļķis
 • Linda Libeka
 • Linda Plešāne
 • Linda Vīķe
 • Linda Zemīte
 • Loreta Lote Makovska
 • Līga Careva
 • Līga Lukjanenoka
 • Līga Strode
 • Līga Āboltiņa
 • Līva Dvarišķe
 • Līva Kupča
 • Līva Vīksne
 • Līvija Jansone
 • Maija Bušmane
 • Maija Ignate
 • Maija Kulinska
 • Maija Pūce
 • Mareks Liepiņš
 • Margarita Gerasimova
 • MARGARITA KRAUČA
 • Margita Kronberga
 • Marianna Ķire
 • Marija Kovaļenko
 • Marija Lazareva
 • Marija Legzdiņa-Docenko
 • MARIJA PUTRA
 • Marika Grūsle
 • Marika Gutāne
 • Marina Fiļipova
 • Marina Kudrjavceva
 • Marina Svētiņa
 • Marina Zimina
 • Marina Ļežņina
 • Marita Oliņa
 • Marite Poga
 • Mihails Antonovs
 • Mihails Puškins
 • Milāna Bloha
 • Mirdza Stare
 • Monta Madžule
 • Māra Kaše-Stūrmane
 • Māris Belte
 • Māris Pūris
 • Mārtiņš Bilinskis
 • Mārīte Belasova
 • Mārīte Ormane
 • Nadezda Sergejeva
 • Nadīna Paegle-Šapovalova
 • Nadīna Šenberga
 • Natalja Chirkova
 • Natalja Solovjova
 • Nataļja Laizāne
 • Nataļja Panova
 • Nataļja Zaharova
 • Natālija Bogdāne
 • Natālija Grincevicčiene
 • Natālija Grincevičiene
 • Natālija Silova
 • Nikola Caune
 • Nikola Krista Ivanova
 • Oksana Demska
 • Olga Kušpita
 • Olga Popeyko
 • OLGA PUŠPURE
 • Olga Saveļjeva
 • Olga Sipoviča
 • Olga Ļubina
 • Oskars Plivčs
 • Paula Viktorija Arkla
 • Pauls Feldmanis
 • Polina Popeiko
 • Raimonda Daksa
 • Raita Karabeško
 • Ramona Irbe
 • Rasma Ināra Preimane
 • Rebeka Baiba Jukāma
 • Rebeka Kūma
 • Renāte Salmane
 • Rihards Erdmanis
 • Rita Kuzma
 • Ritma Kļaviņa
 • Ruta Rutkovska
 • Rēzija Līna Upeniece
 • Rūdolfs Zicāns
 • Rūta Bundziņa
 • Sabine Laktina
 • Saiva Ozola
 • Samita Aleksandroviča
 • Sandra Buzajeva
 • SANDRA GALVANOVSKA
 • Sandra Kide
 • Sandra Lankrete
 • Sandra Ozola - Ozoliņa
 • Sandra Ozoliņa
 • Sanita Dreimane
 • Santa Ansone
 • Santa Biseniece
 • Santa Geidāne- Silava
 • Santa Jelekojeva
 • santa lapina
 • Santa Lībiete
 • Santa Zīrāka - Tūtere
 • Sarma Blumberga
 • Sarmīte Kupča
 • Sarmīte Lazda
 • Sarmīte Rabčevska
 • Seila Šenberga
 • sergejs doroshenko
 • Sigita Drubiņa
 • Silva Ziļeva
 • Silvija Indriksone
 • Silvija Remberga
 • Sindija Lisa Hīstere
 • Sindija Zviedre
 • Sintija Ieva Žuga
 • SOLVEIGA ĀBOLA
 • Solvita Loka
 • Svetlana Bogdanova
 • Svetlana Oše
 • Svetlana Polukarova
 • Svetlana Žukova
 • Sņežana Novaha
 • Tatjana Caune
 • Tatjana Kokina
 • Tatjana Krumina
 • Tatjana Piļipčuka
 • Tatjana Solovjova
 • Tatjana Sorokina
 • Tatjana Titova
 • Tatjana Tračevska
 • Tereze Veinberga
 • Undīne Vēvere
 • Vadims Vissarionovs
 • Valda Grīnvalde
 • Valda Krumina
 • Valda Lazdiņa
 • Valda Voita
 • Valdis Seglins
 • Valentina Sitkare
 • Velga Gūtmane
 • vera starineca
 • Veronika Sproģe-Saksone
 • Veronika Šilo
 • Viktorija Fjodorova
 • Viktorija Gedola-Kalniņa
 • Vineta Aukone
 • Vineta Priede
 • Vita Grīnberga
 • Vita Metuma
 • Vita Vītiņa
 • Vita Vītola
 • Vivija Adamoviča
 • Vladimirs Oleinikovs
 • zaiga grinhofa
 • Zaiga Kalnberza
 • Zaiga Vītola
 • ZANDA NEILANDE
 • Zane Freimane
 • Zane Krūzenberga
 • Zane Lazdiņa
 • Zane Veinberga
 • Zane Vilka
 • Zane Zamberga
 • Zeltīte Fetere
 • Zinaida Buņko
 • Zinaida Egle
 • Zinaīda Rutka
 • Zita Janušone
 • ZITA LAUSKA
 • ĒRIKA BORISOVA
 • Ļubova Brežģe