January 26, 2022
Conference
Europe/Riga timezone
Welcome!

Programme

Dienas kārtība

COVID-19 ietekme uz bērniem: tiesības un atbildība.
The impact of COVID-19 on children: rights and responsibilities.
Glābiet bērnus un Latvijas Universitātes konference, partnerībā ar LPA.
Latvian Protect the Children and the University of Latvia in partnership with the
Latvian Pediatrics Association

2022.gada 26.janvārī, plkst. 14.00 - 17.00
LU Zinātnes nama Alfa auditorijā, Jelgavas ielā 3, Rīgā, Latvijā

Konferences dienaskārtība
Conference Agenda

 1. Zinātniskās konferences atklāšanas uzruna. Opening speech of the scientific conference.
  I.Muižnieks, Prof., LU rektors,
 2. Pandēmijas un bērnu tiesības uz valsts aizsardzību.
  Pandemics and the right of the child to be protected by the State.
  I. Ebela, Glābiet bērnus un Eurochild tīkla pārstāve, LU MF asoc.prof., 10 min
 3. Bērniem ir tiesības uz pilnvērtīgu sociālu vidi.
  Children have the rights to a full social life.
  M. Bilinskis, Rīgas Lietuviešu vidusskolas Skolēnu padomes priekšsēdētājs, 7 -10 min
 4. Vecāku tiesības bērna veselības aprūpē iepretim valsts atbildībai pret bērna interesēm kā juridiski prioritārām.
  Parental rights in healthcare decisions versus the state’s responsibility to prioritize the best interests of the child.
  S. Osipova, LU JF prof., bij. Satversmes tiesas tiesnese, 15 min
 5. Bērnu veselības riski un konsekvences pandēmijas laikmetā.
  Child health risks and consequences during the pandemic.
  I. Rumba-Rozenfelde, LZA korespondētājlocekle, LU Pediatrijas katedras vadītāja, prof., Dr.habil.med., 10 min
 6. COVID-19 ietekme uz bērnu veselību klīnisko infektologu pieredzē.
  The effect of COVID-19 on child health from the perspective of a clinical infectologist.
  I. Grope, Pediatru asociācijas prezidente, bērnu infektoloģe, RSU prof., 10 min
 7. Pandēmiju ekonomiskās sekas un ietekme uz nākamajām paaudzēm.
  The economic impact of the pandemic on future generations.
  I. Šteinbuka, LZA īstenais loceklis, LU EVF prof., 10 min
 8. Cik kontrindikāciju un komplikāciju ir vakcinācijai pret COVID-19 , mīti un patiesība.
  What are the contraindications and side effects of the COVID-19 vaccine? Myths and reality.
  J. Kroiča, RSU prof., 10 min
 9. Bērnu vakcinācija valstīs ar lielāko pieredzi.
  Vaccination of children in countries with the most experience.
  Shai Askhenazi, MD, MSc, Dean, Adelson School of Medicine, Ariel University , prof. emeritus, Sackler Faculty of Medicine, Israeli Pediatric Association, Executive Committee, member. (Israel) 30min
 10. COVID-19 ietekme uz bērnu izglītības kvalitāti.
  The effect of COVID-19 on the quality of education of children.
  L. Daniela, LU PPM fakultātes dekāne, prof., 10 min
 11. Attālināto mācību ietekme uz bērniem, Re:Baltica pētījums.
  The effects of remote learning on children – co-report, Re:Baltica study.
  I. Spriņģe, pētnieciskā žurnāliste, 10 min
 12. Garīgās veselības veicināšana skolās: longitudināls pētījums pandēmijas laikā.
  Promoting mental health at schools: a longitudinal study during the pandemic.
  Ieva Stokenberga, LU PPMF asoc.prof. psiholoģijā un prof. Baiba Martinsone, 10 min
 13. Konferences rezumējumi, secinājumi, virzība nākotnē.