January 26, 2022
Conference
Europe/Riga timezone
Welcome!

Registration

Registration to the Conference

Opened Dec 30, 2021
Closed Jan 26, 2022
Contact info
inguna.ebela@gmail.com

Ja vēlaties saņemt apliecinājumu par konferences noklausīšanos, tad reģistrācija ir obligāta.

Konferences dalībnieki, kuri būs piereģistrējušies konferences mājaslapā: https://conferences.lu.lv/e/children un noklausījušies konferenci, atbilstoši Latvijas Ārstu Biedrības Sertifikācijas padomes dokumentam Nr. TIP2022/5252, saņems 4.0 tālākizglītības punktus (TIP), kas saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 943 "Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība" izmantojami ārstu sertifikācijai un resertifikācijai.

If you want to receive a Confirmation of the Conference, registration is required.
Conference participants who will have registered on the conference website: https://conferences.lu.lv/e/children and have listened to the conference, according to the Latvian Medical Association Certification Council document No. TIP2022 / 5252, will receive 4.0 Continuing Education Points (TIP), which in accordance with Cabinet of Ministers Regulation No. 943 "Procedure for Certification of Medical Practitioners" shall be used for certification and recertification of doctors.

Registration is closed
The registration period has passed.