January 26, 2022
Conference
Europe/Riga timezone
Welcome!

Session

Dr.iur. prof. Sanita Osipova, LU JF

Jan 26, 2022, 2:30 PM
Online (Conference)

Online

Conference

Conveners

Dr.iur. prof. Sanita Osipova, LU JF: Vecāku tiesības bērna veselības aprūpē iepretim valsts atbildībai pret bērna interesēm kā juridiski prioritārām

  • Sanita Osipova (LU JF)

Presentation materials

Building timetable...