Latviski

PIEKTAIS STARPTAUTISKAIS SIMPOZIJS

“VALODA STARPTAUTISKAI SAZIŅAI”

Starpdisciplinārās perspektīvas:

 Speciālā lietojuma valoda daudzvalodības un tehnoloģiju laikmetā

Latvijas Universitātes tiešsaistes simpozijs

2022. gada 28.–29. aprīlis

Rīga

Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Anglistikas nodaļa un Lietišķās valodniecības centrs sadarbībā ar Romānistikas nodaļu aicina piedalīties Piektajā starptautiskajā simpozijā “Valoda starptautiskai saziņai” 2022. gada 28. un 29. aprīlī (tiešsaistē).

Piektais starptautiskais simpozijs kļūs par viedokļu attīstības platformu par speciālā lietojuma valodas attīstības perspektīvām un pētniecības aktualitātēm daudzvalodības un jauno tehnoloģiju laikmetā.

Simpozija tēmu lokā būs terminoloģija, diskursa analīze, žanra teorija, stilistika, pragmatika,  sociolingvistika un citas valodniecības jomas. Dalībnieki  tiek aicināti  apkopot atziņas par speciālā lietojuma valodas un diskursa aktuālo pētījumu mērķiem un metodēm. Simpozija mērķis ir gūt vispārīgu priekšstatu par jaunākajiem sasniegumiem speciālā lietojuma valodas kontekstā, pulcināt nozaru valodas speciālistus, praktiķus un jaunos pētniekus, kā arī valodu tehnoloģiju izstrādātājus un nodrošinātājus. Dalībnieki tiek aicināti dalīties ar teorētiskajiem un praktiskajiem sasniegumiem, analizējot speciālā lietojuma valodas apguves procesu dažādu programmu studentiem. Simpozija ietvaros norisināsies Jauno pētnieku forums, sniedzot studentiem un topošajiem zinātniekiem iespēju prezentēt savus darbus un gūt pieredzējušu zinātnieku vērtējumu.

Simpozija darba valodas – angļu, franču, spāņu.

Galvenie referenti

Pirmā diena (28. aprīlis)

Vita Kalnbērziņa (Latvijas Universitāte, Latvija)

Ingūna Skadiņa (Latvijas Universitāte, Latvija)

Crispin Thurlow (Bernes Universitāte, Šveice)

Otrā diena (29. aprīlis)

Liliana Szczuka-Dorna, (Poznaņas Tehnoloģiju  Universitāte, Polija)

Ángel Felíces Lago (Granadas Universitāte, Spānija)