Konferences plenārsēdē "Ilgtspējīgu vērtību radīšana un sabiedrības labbūtība Latvijas reģionos" un sekcijās aicina izglītības, sociālā darba un uzņēmējdarbības pētniekus un praktiķus iepazīstināt ar aktuālajiem pētījumiem par sabiedrības labbūtības veicināšanu Latvijas reģionos, kā arī ilgtspējīgu vērtību radīšanu, piemēram, Latvijas lauku teritoriju ilgtermiņa attīstības izaicinājumiem, politisko konkurenci un teritoriju attīstību, aktualitātēm sociālajā darbā, sabiedribas veselībā, senioru dzīves kvalitātē, sociālās mākslas izmantošanā, tehnoloģijām pedagoģijā, meiteņu sasniegumu veicināšanu STEM jomā un citas ar izglītības, veselības, sociālo darbu un pārvaldības jautājumiem saistītas tēmas.

Sekcijās aicinām pētniekus, praktiķus, politikas veidotājus, studentus, absolventus un citas ieinteresētās puses, lai diskutētu par reģionālo attīstību. Sekcijas organizējam sadarbībā ar sadarbības partneriem – pašvaldībām, izglītības iestādēm un citām institūcijām.

Konferences sēde norisināsies tiešsaistē ZOOM:

https://lu-lv.zoom.us/j/92368976526

Meeting ID: 923 6897 6526

Starts
Ends
Europe/Riga
Konferences sēde norisināsies tiešsaistē ZOOM: https://lu-lv.zoom.us/j/92368976526 Meeting ID: 923 6897 6526
Go to map